Tarım Danışmanına Mı İhtiyacınız Var ?

Tarımsal Danışmanlık Nedir ?

TARIMSAL DANIŞMANLIK : Tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve chiefessays.net yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak yürütülen hizmetlerdir.
AMACI ; Tarımsal yayım ve danışmanlığın amacı, tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesidir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin the great gatsby thesis Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’in Amacı; 8 Eylül 2006 tarih 26283 sayılı ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’ çerçevesinde TYDH faaliyetleri yürütülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1Tarım Danışmanı Kimdir ?
Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişilerdir
2Tarımsal Danışmanlık Ve Yayım Hizmetinin Amacı Nedir ?
Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsamı; kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak; ilke ve kural belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, özendirme, eğitim, sertifikalandırma, belgelendirme, görev ve sorumluluk tanımlama, izleme, değerlendirme, denetim ve yaptırım uygulama görevleriyle ilgili usul ve esasları, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların ticari faaliyetleri çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar
3Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Nedir ?
Üretim faktörlerini kullanarak tarımsal faaliyet yapan tarımsal işletmelere, yetki belgesine sahip bir tarımsal danışman tarafından; tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetler bütünüdür.

Yararlı Linkler

Yetki Belgelerimiz

İletişim Bilgilerimiz